Multidisciplinair spreekuur orthopedische infecties (MOI) UMCG

In 2014 is een ISO certificaat in het UMCG verkregen voor de diagnostiek en behandeling van prothese infecties. In het kader van zorgevaluatie is gebleken dat er steeds meer complexe prothese infecties zijn waarvoor gezamenlijke beoordeling geïndiceerd is.

Derhalve is besloten om een multidisciplinair poliklinisch spreekuur op te zetten voor orthopedische infecties. Het spreekuur wordt gezamenlijk gedaan door de disciplines orthopedie, infectiologie en op indicatie plastische chirurgie. Het doen van dit gezamenlijk spreekuur biedt de mogelijkheid om expertise binnen de betrokken disciplines uit te wisselen en tot een snel en compleet beleidsplan voor de patiënt te komen.